Emergency Helpline

100 / +91 9011181888

Historical Background of Superintendents of Police, Satara


Sr. Name From To
1 E.S.INGLE. 1920-01-01 1920-05-17
2 A.S.HOLLAND. 1920-05-18 1920-10-23
3 N.PA.SMITH 1920-10-24 1920-12-31
4 C.H.DEV.MOSS. 1935-01-15 1936-05-26
5 SHRI.J.W.FELLOWES 1911-01-01 1916-12-19
6 E.S.INGLE. 1917-01-01 1919-05-17
7 A.S.HOLLAND. 1919-05-18 1919-10-23
8 N.PA.SMITH 1919-10-24 1919-12-31
9 W.C.EDWARDS 1921-01-01 1922-03-16
10 W.B.MANLEY. 1922-03-17 1924-03-09
11 E.E.TURNER. 1924-03-10 1925-11-05
12 J.W.FOWLAND. 1926-01-01 1929-05-08
13 N.M.KAMTE 1929-05-09 1929-09-01
14 M.T.OGORMAN. 1929-09-02 1935-01-14
15 C.H.DEV.MOSS. 1934-12-01 1934-12-31
16 R.H.HASLAM. 1936-08-15 1938-04-11
17 A.E.CAFFIN. 1938-06-15 1939-03-22
18 O.W.B.CARNACHAN. 1939-05-23 1936-08-14
19 B.H.TAYLOR. 1939-03-23 1939-10-06
20 C.M.YATES. 1939-10-07 1943-06-10
21 C.H.DEV.MOSS 1943-06-11 1944-03-18
22 J.HOBSON. 1944-03-21 1945-06-21
23 J.ABERNETHY 1945-06-22 1946-05-07
24 V.D.MORAY 1946-05-08 1946-12-13
25 K.J.NAAVATTY 1946-12-14 1947-09-22
26 B.S.NALAWADE 1947-09-27 1951-02-28
27 N.RAMALYER. 1949-11-04 1950-02-28
28 P.J.LEWIS. 1950-03-01 1953-11-08
29 R.K.RAISINGHANL 1953-11-16 1954-07-14
30 P.R.RANE. 1954-07-15 1955-02-25
31 V.U.CHAUBAL 1955-08-30 1956-11-08
32 A.R.BRAGANZA. 1957-06-17 1960-04-13
33 H.C.ALMEIDA. 1960-04-14 1964-06-21
34 SHRI.R.RENGARAJU. 1960-10-24 1960-12-04
35 G.KAISHNASWAMI 1964-06-22 1965-04-01
36 S.V.BARAOKAR. 1965-04-02 1965-05-03
37 M.S.KASBEKAR 1965-05-04 1966-03-05
38 P.R.PARTHASARTHY. 1968-06-10 1972-07-01
39 S.K.SETH. 1972-07-21 1974-12-09
40 R.H.MENDONCA. 1974-12-10 1975-08-12
41 B.N.MISHRA. 1975-08-12 1976-05-12
42 V.W.PRADHAN 1976-08-05 1977-12-01
43 S.C.MALHOTRA 1977-12-02 1979-01-11
44 J.Y.URANIKAR 1979-01-12 1979-09-10
45 S.M.SANGARI. 1979-09-24 1981-02-09
46 U.D.RAJWADE. 1981-02-09 1982-02-17
47 B.S.MOHITE. 1982-02-17 1985-06-02
48 D.SHIVANANDAN. 1985-06-03 1987-01-14
49 SAROOP S. DHATT. 1987-02-20 1988-05-11
50 B.S.MOHITE 1988-05-14 1988-05-21
51 K.SUBRAMANYM 1988-05-27 1989-05-31
52 D.D.PADASALGIKAR 1989-06-13 1989-12-14
53 M.G.SANAP. 1990-01-05 1994-01-10
54 .A.M.KAMTE. 1994-01-10 1996-05-30
55 SMT.MEERAN BORWANKAR. 1996-07-03 1999-03-31
56 SHRI.M.K.RATHOD. 1999-04-02 1999-06-14
57 S.A.SHOPADE. 1999-06-14 2000-03-06
58 R.E.PAWAR. 2000-03-13 2002-05-31
59 PRASHANT.BURDE 2002-06-01 2004-07-25
60 C.G.KUMBAR. 2004-07-25 2006-06-16
61 PRAKASH.P.MUTYAL. 2006-06-16 2009-06-04
62 V.N.JADHAV. 2009-06-04 2011-05-27
63 SHRI.K.M.M.PRASANNA. 2011-06-01 2014-02-17
64 DR.ABHINAV.DESHMUKH 2014-02-19 2016-06-09
65 SHRI. SANDIP PATIL 2016-06-16 2018-07-29
66 Shri. Pankaj Deshmukh 2018-08-01